ПОЉА БР. Tomas Losli:.SOBA
година

Ликовни лајтмотив