ПОЉА БР. Vladan Matijević:.MLADA
година

Ликовни лајтмотив