ПОЉА БР. Danilo Nikolić:.MELIHAT IZ GLOG
година

Ликовни лајтмотив