ПОЉА БР. Ištvan Erši:.DANILO
година

Ликовни лајтмотив