ПОЉА БР. Dragan Velikić:.IRENA
година

Ликовни лајтмотив