ПОЉА БР. Radovan Beli Marković:.CHRONIQE (3)
година

Ликовни лајтмотив