ПОЉА БР. Šaban Šarenkapić:.BUKVICA
година

Ликовни лајтмотив