ПОЉА БР. Milan Radanović:.MONS ARGENTARIO
година

Ликовни лајтмотив