ПОЉА БР. Oto Horvat:.CANTO
година

Ликовни лајтмотив