ПОЉА БР. Ginter Gras:.POTOM
година

Ликовни лајтмотив