ПОЉА БР. Šandor Vereš:.PISMO BELI HAMVAŠU
година

Ликовни лајтмотив