ПОЉА БР. Predrag Krstić:.DISKURSI ZRELE POSTMODERNE IZ DUHA POEZIJE
година

Ликовни лајтмотив