2005

ПОЉА БР. 433
година L
maj-jun 2005.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su kolaži Jelene Trpković