ПОЉА БР. Roberto Dejdijer:.S KORAKOM DANA
година

Ликовни лајтмотив