ПОЉА БР. Marek Pruhnjevski:.LUCIJA I NJENA DECA
година

Ликовни лајтмотив