ПОЉА БР. Slobodan Tišma:.KNJIGA
година

Ликовни лајтмотив