ПОЉА БР. Milan Kundera:.KO JE TO ROMANOPISAC
година

Ликовни лајтмотив