ПОЉА БР. Mihal Valčak:.PUTOVANJE U UNUTRAŠNJOST SOBE
година

Ликовни лајтмотив