ПОЉА БР. Lucija Stupica:.VRT OTISAKA
година

Ликовни лајтмотив