ПОЉА БР. Stanislav Baranjčak:.DRUGA PRIRODA
година

Ликовни лајтмотив