ПОЉА БР. Đorđe Arnaut:.SKULPTURA, OBJEKAT, ILI GDE JE GRANICA II
година

Ликовни лајтмотив