ПОЉА БР. Vladimir Marko:.NJENO NEŽNO LICE
година

Ликовни лајтмотив