ПОЉА БР. Oto Horvat:.GODINE U KURZIVU
година

Ликовни лајтмотив