ПОЉА БР. Branislava Vasić:.VELIKA METAMORFOZA
година

Ликовни лајтмотив