ПОЉА БР. Bora Vitorac:.PLACEBO
година

Ликовни лајтмотив