ПОЉА БР. Maja Ristić:.CRVENA SVETILJKA VELEGRADA
година

Ликовни лајтмотив