ПОЉА БР. Ala Tatarenko:.IZMEĐU MANSARDE I SUMATRE
година

Ликовни лајтмотив