ПОЉА БР. Danica Dobrovsky:.ČISTOTA
година

Ликовни лајтмотив