ПОЉА БР. Jana Putrle:.POEZIJA NIJE NUŽNA
година

Ликовни лајтмотив