2006

ПОЉА БР. 438
година LI
mart-april 2006.

Ликовни лајтмотив

LIKOVNI LAJTMOTIV OVE SVESKE SU ODRAZI ENDIJA VORHOLA

V O R H O L


... Želeo sam da slikam ništavilo, tragao sam za suštinom ništavnosti i otkrio sam da je to konzerva za supu...


... Pop-art je ljubav prema stvarima...


... Svi moji filmovi su izveštačeni, ali sve je izveštačeno. Ja ne znam gde se završava veštačko i gde počinje stvarno...


... U budućnosti će svako biti slavan na 15 minuta...


... Volim dosadne stvari. I volim kada stvari ostaju uvek iznova nepromenjene...


... Svi koje poznajem u Njujorku prave se da su pederi. Po čitav dan tako glumataju, a onda uveče zbrišu kući ženama...


... U budućnosti će svako biti slavan na 15 minuta...


... Ako hoćete da znate ko sam, gledajte površinu mojih slika i mojih filmova. Iza toga nema ničega...