ПОЉА БР. Mileta Prodanović:.HOLOGRAM
година

Ликовни лајтмотив