ПОЉА БР. Robert G. Tili:.ZEN-GENIJE
година

Ликовни лајтмотив