ПОЉА БР. Đorđe Tolvai:.ENDI VORHOL NEKAD I SAD
година

Ликовни лајтмотив