ПОЉА БР. Vasa Pavković:.VIDEO SAM ENDIJA
година

Ликовни лајтмотив