ПОЉА БР. Aleksander Vat:.EHOLALIJE
година

Ликовни лајтмотив