ПОЉА БР. Nena Smiljanić-Durlević:.ON
година

Ликовни лајтмотив