ПОЉА БР. Nenad Anastasov:.ZDENAC
година

Ликовни лајтмотив