ПОЉА БР. Sonja Veselinović:. IMENOVANJE ZABORAVA
година

Ликовни лајтмотив