ПОЉА БР. Boško Tomašević:. HILJADU RAVNI: TRANSFERZALNI UM, NELINEARNO PISANJE, KNJIŽEVNI HIPERTEKST I KRAJ GUTENBERGOVE GALAKSIJE
година

Ликовни лајтмотив