ПОЉА БР. Alpar Lošonc:. KAMI I BRODEL, ILI GOVOR O MEDITERANU KAO O PROJEKTOVANOM JEDINSTVU
година

Ликовни лајтмотив