ПОЉА БР. Edin Pobrić:. RITAM ROMANA
година

Ликовни лајтмотив