ПОЉА БР. Miroslav Kirin:. JALOZI
година

Ликовни лајтмотив