ПОЉА БР. Naja Marije Ajd:. PRZNICA
година

Ликовни лајтмотив