ПОЉА БР. Sava Stepanov:. POVODOM 35. NOVOSADSKOG SALONA
година

Ликовни лајтмотив