ПОЉА БР. Marija Knežević:. ORALNO
година

Ликовни лајтмотив