ПОЉА БР. Hans Magnus Encensberger:. ISTORIJA OBLAKA
година

Ликовни лајтмотив