2007

ПОЉА БР. 445
година LII
maj-jun 2007.

Ликовни лајтмотив

LIKOVNI LAJTMOTIV OVE SVESKE SU SLIKE CVETKA LAINOVIĆA