ПОЉА БР. Irena Karpa:. SNOVI JERIHONA
година

Ликовни лајтмотив