ПОЉА БР. Don DeLilo:. PODZEMLJE
година

Ликовни лајтмотив