ПОЉА БР. Zoi Strahan:. VEŠERNICA
година

Ликовни лајтмотив